FANDOM


Jsou tři firmy které proti sobě bojují. Na začátku si zvolíte svojí firmu a za 5000 uridia můžete zaplatit přestup do jiné firmy. Fimy se jmenují MMO, VRU a EIC.

VRU

VRU (Venus Resources Unlimited)

MMO

MMO (Mars Mining Operations)

EIC

EIC (Earth Industries Corporation

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.