FANDOM


1 - 5.000 PD

2 - 10.000 PD

3 - 20.000 PD

4 - 40.000 PD

5 - 80.000 PD i dostęp do mapy X-4 wrogich

6 - 160.000 PD i dostęp do mapy X-3 wrogich

7 - 320.000 PD

8 - 640.000 PD i dostęp do map bitewnych 4-1, 4-2, 4-3

9 - 1.280.000 PD i dostęp do mapy bitewnej 4-4

10 - 2.560.000 PD i dostęp do mapy X-5 własnych

11 - 5.120.000 PD i dostęp do map X-6 i X-7 własnych

12 - 10.240.000 PD i dostęp do mapy X-8 własnych

13 - 20.480.000 PD i dostęp do mapy X-2 wrogich

14 - 40.960.000 PD i dostęp do mapy X-5 wrogich

15 - 81.920.000 PD i dostęp do map X-6 i X-7 wrogich

16 - 163.840.000 PD i dostęp do mapy X-1 wrogich. Możliwość inwazji na wrogą bazę!

17 - 327.680.000 PD i dostęp do wszelkich znanych Map (Wrogiej bazy na X-8)

18 - 655.360.000 PD

19 - 1.310.720.000 PD

20 - 2.621.440.000 PD

21 - 5.242.880.000 PD

22 - 10.485.760.000 PD

23 - 20.971.520.000 PD

24 - 41.943.040.000 PD

25 - 83.886.080.000 PD

Każdy kolejny lvl wymaga 2x więcej PD niż poprzedni.