FANDOM


X-4 to 4 mapa z najlepszymi alienami na pierwszej gali.

Odpowiednio dla każdej firmy jest to mapa:

- Dla MMO 1-4

- Dla EIC 2-4

- Dla VRU 3-4

Można się na nią dostać z mapy X-2 a także X-3, a także z mapy bitewnej 4-X oraz z wrogiej mapy.

Występujące na niej alieny to:

-Lordakia

-Saimon

-Mordon

-Sibelon